NOVINKY

04-03-2023   ÚLOHA 13 - VELIKONOČNÍ VAJÍČKO - je otevřena

02-03-2023   Změny v PRAVIDLECH
1. Původní text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru.
Nový text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru. Maximální šířka objektů tvořících bránu je 30 cm.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a psa. Musí být viditelná branková čára a nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry barvou nebo páskou.

27-02-2023   ÚLOHA 12:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 12. Všem týmům, které v Úloze 12 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

23-02-2023   ÚLOHA 12:   hlasování je otevřeno

20-02-2023   ÚLOHA 12:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 23. 2. a ukončeno 26. 2. 2023. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 12. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

15-02-2023   Do ÚLOHY 12 přišlo první video kategorie HIGH: Jiří + Pretty

13-02-2023   Do ÚLOHY 12 přišlo první video kategorie START: Silvie + Lucky

12-02-2023   Do ÚLOHY 12 přišlo první video kategorie MEDIUM: Anja + Batida

10-02-2023   Do ÚLOHY 12 přišlo první video kategorie START Senior: Pavla + Šon

06-02-2023   ÚLOHA 12:   nahrávání videí je otevřeno

07-01-2023   ÚLOHA 12 - NATÁČKY - je otevřena

05-01-2023   Změny v PRAVIDLECH
6. Původní text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy.
Nový text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy. Od psovoda nebo k psovodovi musí pes běžet vždy přes brankovou čáru.
8. Původní text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi.
Nový text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi. Míče dopravené do brány se nesmí vrátit zpět na hrací plochu.
9. Původní text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama.
Nový text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama. Může je však usměrňovat nohama.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy sestavu míčů, bránu s psovodem a psa.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Změny v PODMÍNKÁCH
13. Původní text Vlastní video smí účastník po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
Nový text Vlastní video smí účastník po zveřejnění videa na webu nebo facebooku TREIBBALL OPEN nebo po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
17. Původní text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné.
Nový text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné. Neplatné je i hlasování, kde je přidělen všem účastníkům stejný počet bodů.
18. Původní text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně. Běžná lhůta pro hlasování je 1 týden.
Nový text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně.

20-12-2022   VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE TÝMŮ 2022
Rok 2022 se chýlí ke konci a již známe vítěze soutěže týmů, která probíhala v roce 2022 a zahrnovala úlohy 7-11. Týmy sbíraly body (1. místo=3 body, 2. místo=2 body, 3. místo=1 bod). Podrobnější informace naleznete na stránce SOUTĚŽ TÝMŮ.
Ocenění a gratulaci si nezaslouží jen týmy na prvních místech, ale všechny týmy, jejichž videa byla v roce 2022 přijata, protože některé úlohy byly opravdu velmi těžké.
Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

20-12-2022   ÚLOHA 11:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 11. Všem týmům, které v Úloze 11 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

15-12-2022   ÚLOHA 11:   hlasování je otevřeno

13-12-2022   ÚLOHA 11:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 15. 12. a ukončeno 18. 12. 2022. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 11. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

07-12-2022   Do ÚLOHY 11 přišlo první video kategorie START Small: Klára + Annie

06-12-2022   Do ÚLOHY 11 přišlo první video kategorie HIGH: Věra + Kikin

03-12-2022   Do ÚLOHY 11 přišlo první video kategorie START Senior: Jakub + Barnie

03-12-2022   Do ÚLOHY 11 přišlo první video kategorie MEDIUM: Jiří + Pretty

02-12-2022   Do ÚLOHY 11 přišlo první video kategorie START: Diana + Freya

26-11-2022   ÚLOHA 11:   nahrávání videí je otevřeno

09-11-2022   ÚLOHA 11 - VÁNOČNÍ HVĚZDA - je otevřena

07-11-2022   ÚLOHA 10:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 10. Všem týmům, které v Úloze 10 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

03-11-2022   ÚLOHA 10:   hlasování je otevřeno

02-11-2022   ÚLOHA 10:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 3. 11. a ukončeno 6. 11. 2022. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 10. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

23-10-2022   Do ÚLOHY 10 přišlo první video kategorie HIGH: Mandy + Jack

21-10-2022   Do ÚLOHY 10 přišlo první video kategorie START: Jiři + Aileen

20-10-2022   Do ÚLOHY 10 přišlo první video kategorie MEDIUM: Anja + Batida

17-10-2022   ÚLOHA 10:   nahrávání videí je otevřeno

13-09-2022   ÚLOHA 10:   zjednodušili jsme Kategorii START.
Prosíme, přečtěte si znovu POPIS ÚLOHY.

07-09-2022   ÚLOHA 10 - PŘESÝPACÍ HODINY - je otevřena

06-09-2022   ÚLOHA 9:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 9. Všem týmům, které v Úloze 9 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

01-09-2022   ÚLOHA 9:   hlasování je otevřeno

31-08-2022   ÚLOHA 9:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 1.9. a ukončeno 4.9.2022. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 9. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

25-08-2022   Do ÚLOHY 9 přišlo první video kategorie HIGH: Mandy + Jack

21-08-2022   Do ÚLOHY 9 přišlo první video kategorie MEDIUM: Jiří + Pretty

09-08-2022   Do ÚLOHY 9 přišlo první video kategorie START: Jana + Cora

08-08-2022   ÚLOHA 9 - SRDCE : nahrávání videí je otevřeno

04-07-2022   ÚLOHA 9 - SRDCE - je otevřena

27-06-2022   ÚLOHA 8:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 8. Všem týmům, které v Úloze 8 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

22-06-2022   ÚLOHA 8:   hlasování je otevřeno

20-06-2022   ÚLOHA 8:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 22.6. a ukončeno 26.6.2022. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 8. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

09-06-2022   Do ÚLOHY 8 přišlo první video kategorie HIGH: Mandy + Jack

09-06-2022   Do ÚLOHY 8 přišlo první video kategorie MEDIUM: Mandy + Iason

06-06-2022   ÚLOHA 8 - HODINY : S ohledem na opakovanou špatnou interpretaci částí 5 a 6 v kategorii MEDIUM jsme jednotlivé části úlohy ve všech kategoriích graficky zřetelněji oddělili svislou čarou. Prosíme, prohlédněte si doplněné obrázky znovu, než začnete natáčet.

30-05-2022   Do ÚLOHY 8 přišlo první video kategorie START: Marketa + Pjynta

30-05-2022   ÚLOHA 8 - HODINY : nahrávání videí je otevřeno

02-05-2022   ÚLOHA 8 - HODINY - je otevřena

25-04-2022   ÚLOHA 7:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 7. Všem týmům, které v Úloze 7 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

20-04-2022   ÚLOHA 7:   hlasování je otevřeno

19-04-2022   ÚLOHA 7:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 20.4. a ukončeno 24.4.2022. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 7. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

10-04-2022   Do ÚLOHY 7 přišlo první video kategorie HIGH: Mandy + Jack

10-04-2022   Do ÚLOHY 7 přišlo první video kategorie MEDIUM: Mandy + Iason

02-04-2022   Do ÚLOHY 7 přišlo první video kategorie START: Gianina + Mex

28-03-2022   ÚLOHA 7 - Velikonoční zajíček : nahrávání videí je otevřeno

28-02-2022   ÚLOHA 7 - Velikonoční zajíček je otevřena
Dodrželi jsme slib a úloha byla rozšířena o kategorii START.
Podrobnější informace naleznete ZDE.
Pokud se vám stránky TREIBBALL OPEN nezobrazí správně, postupujte podle INSTRUKCÍ
číslo 8 a 9.
           

15-02-2022   ÚLOHA 7 bude zveřejněna 28.02.2022
Máme pro vás překvapení. Úlohy budou rozšířeny o kategoriii START, aby se mohly zúčastnit i méně pokročilé týmy.

14-02-2022   ZÁVODY 2 skončily
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Závody 2. Všem týmům, které soutěžily, blahopřejeme ke splnění úkolů.

13-02-2022   Do Závodů 2 přišlo první video kategorie 3L: Milan + Barnie

05-02-2022   Do Závodů 2 přišlo první video kategorie 2L: Mandy + Jack

31-01-2022   ZÁVODY 2 - SNĚHULÁK : vzhledem k dlouhotrvajícímu větrnému počasí je termín pro zasílání videí prodloužen do 13.2.2022

24-01-2022   Do Závodů 2 přišlo první video kategorie 1L: Jacqueline + Jazz

24-01-2022   Do Závodů 2 přišlo první video kategorie ZL: Jana + Cora

24-01-2022   ZÁVODY 2 - SNĚHULÁK : nahrávání videí je otevřeno

03-01-2022   ZÁVODY 2 - SNĚHULÁK  jsou otevřeny
           

23-12-2021    Krásné Vánoce a vše nejlepší v přicházejícím roce
Na začátku ledna 2022 vyhlásíme ZÁVODY 2 TREIBBALL OPEN. Budou podobné Závodům 1 a nabídneme úlohy nejen pro pokročilé, ale i pro méně pokročilé týmy. Připravili jsme pro vás závod SNĚHULÁK.
Pravidelná ÚLOHA 7 pro pokročilé týmy s názvem VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK bude vyhlášena v březnu. Bude to první úloha, která se bude započítávat do celkového hodnocení pro SOUTĚŽ TÝMŮ 2022.

21-12-2021    VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE TÝMŮ 2021
Rok 2021 se chýlí ke konci a již známe vítěze soutěže týmů, která probíhala v roce 2021 a zahrnovala úlohy 1-6. Týmy sbíraly body (1. místo=3 body, 2. místo=2 body, 3. místo=1 bod). Podrobnější informace naleznete na stránce SOUTĚŽ TÝMŮ.
Ocenění a gratulaci si nezaslouží jen týmy na prvních místech, ale všechny týmy, jejichž videa byla v roce 2021 přijata, protože některé úlohy byly opravdu velmi těžké.
Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

20-12-2021    ÚLOHA 6:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 6. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které v Úloze 6 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

15-12-2021    ÚLOHA 6:   hlasování je otevřeno

13-12-2021    ÚLOHA 6:   nahrávání a vyhodnocení videí podle času bylo ukončeno
Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle časů. Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 15.12. a ukončeno 19.12.2021. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 6. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

04-12-2021   Do úlohy č.6 přišlo první video kategorie High: Mandy + Jack

29-11-2021   Do úlohy č.6 přišlo první video kategorie Medium: Silvie + Eimy

29-11-2021   ÚLOHA 6 - VÁNOČNÍ STROMEČEK - nahrávání videí je otevřeno

30-10-2021   ÚLOHA 6 - VÁNOČNÍ STROMEČEK - je otevřena
           

30-10-2021    Změnili jsme v Pravidlech bod 23 a v Podmínkách body 8 a 16.
                         Prosíme, přečtěte si je.


25-10-2021    ÚLOHA 5:   hlasování bylo ukončeno a vyhodnoceno
Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 5. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které v Úloze 5 soutěžily, blahopřejeme. Zde je přehled diplomů vítězných týmů v hlasování:

20-10-2021    ÚLOHA 5:   hlasování je otevřeno

18-10-2021    ÚLOHA 5:   nahrávání a vyhodnocení videí bylo ukončeno
Všechny uvedené týmy postupují do hlasování, které bude zahájeno 20. 10. a ukončeno 24. 10. 2021. Byly změřeny dosažené časy a sestaveno pořadí týmů podle času. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 5. Zde je přehled diplomů vítězných týmů:

08-10-2021   Do úlohy č.5 přišlo první video kategorie High: Linda + Donna

08-10-2021   Do úlohy č.5 přišlo první video kategorie Medium: Mandy + Iason

01-09-2021   ÚLOHA 5 - HOUSLOVÝ KLÍČ - je otevřena
           

30-08-2021  ÚLOHA 4 JE UZAVŘENA
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 4. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které v Úloze 4 soutěžily, blahopřejeme k jejímu splnění.

23-08-2021   Děkujeme za všechna videa zaslaná do Úlohy 4
Gratulujeme všem týmům zahrnutým do hlasování, které bude zahájeno podle plánu 25.8.2021. Úloha 4 byla velmi náročná a velkou pochvalu si zaslouží nejen vítězové, ale všichni, kdo úlohu natrénovali a poslali videa.

18-08-2021   Do úlohy č.4 přišlo první video kategorie Medium: Mandy + Iason

12-08-2021   Do úlohy č.4 přišlo první video kategorie High: Mandy + Jack

02-08-2021   ÚLOHA 4 - HORSKÁ DRÁHA - nahrávání videí je otevřeno

10-07-2021   ÚLOHA 4 - HORSKÁ DRÁHA - je otevřena
           

01-07-2021  ZÁVODY 1 skončily
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Závody 1. Všem týmům, které soutěžily, blahopřejeme ke splnění úkolů.

16-06-2021   Do Závodů 1 přišlo první video kategorie 3L: Milan + Aisha

16-06-2021   Do Závodů 1 přišlo první video kategorie 1L Mladý psovod: Eliška + Aisha

16-06-2021   Do Závodů 1 přišlo první video kategorie ZL: Gianina + Jack

16-06-2021   Do Závodů 1 přišlo první video kategorie 2S: Zuzana + Keri

08-06-2021  Závody 1 a Úloha 4
Úloha 3 byla uzavřena a vyhodnocena. Vzhledem k tomu, že řada účastníků se přihlásila na Závody 1 a že již v některých zemích začínají také běžné závody, bude Úloha 4 vyhlášena až 10.7.2021, po uzavření a vyhodnocení Závodů 1. Na Závody 1 se můžete přihlásit do 15.6.2021. Na závody je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Vaše videa pro závody můžete začít nahrávat od 16.6.2021.

07-06-2021  ÚLOHA 3 JE UZAVŘENA
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 3. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které v Úloze 3 soutěžily, blahopřejeme k jejímu splnění.

01-06-2021   Děkujeme za všechna videa zaslaná do Úlohy 3
Gratulujeme všem týmům zahrnutým do hlasování, které bude zahájeno podle plánu 2.6.2021. Dostali jsme několik velmi pěkných videí, která dokumentují posun týmů od Úlohy 1, v nichž bohužel nebyla dodržena některá pravidla. Tato videa nebudou zahrnuta do hlasování, ale stojí za to je publikovat. Najdete je v sekci Nedodržení Pravidel Když kliknete na titulek Nedodržení Pravidel, uvidíte, která pravidla se týmům uvedeným pod tímto titulkem nepodařilo dodržet. Úloha 3 byla velmi náročná a velkou pochvalu si zaslouží nejen vítězové, ale všichni, kdo úlohu natrénovali a poslali videa.

24-05-2021   Do úlohy č.3 přišlo první video kategorie High: Helmut + Flocke

19-05-2021   Do úlohy č.3 přišlo první video kategorie Medium: Mandy+Iason

25-04-2021   ZÁVODY 1
S ohledem na přetrvávající covidová omezení jsme museli zrušit Treibballové závody v Pesoparku (Praha) naplánované na 16. května 2021. Protože organizace závodů s fyzickou účastí je ve většině zemí stále komplikovaná, rozhodli jsme se využít platformu TREIBBALL OPEN a nabídnut všem upravenou verzi závodů v distanční formě. Účast na závodech je zdarma a budeme rádi, když se k nám přidáte. Informace jsou k dispozici v ČEŠTINĚ, ANGLIČTINĚ a NĚMČINĚ. Uzávěrka pro zaslání videa je 30.6.2021.
           

13-04-2021   ÚLOHA 3 JE OTEVŘENA
Praktické zkušenostI získané v Úloze 2 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 3. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.
           

11-04-2021  ÚLOHA 2 JE UZAVŘENA
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 2. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které v Úloze 2 soutěžily, blahopřejeme k jejímu splnění.

04-04-2021
V Úloze 2 byly uděleny certifikáty za nejlepší časy. Nárok na certifikát, body do soutěže týmů a postup do hlasování mají pouze týmy, které se při provedení úlohy neodchýlily od Pravidel. Hlasování bude ukončeno 11.4.2021 a následně bude zveřejněna Úloha 3.

22-03-2021   Do úlohy č.2 přišlo první video kategorie High: Milan + Barnie

16-03-2021   Do úlohy č.2 přišlo první video kategorie Medium: Věra + Kikin

30-01-2021   ÚLOHA 2 JE OTEVŘENA
Praktické zkušenostI získané v Úloze 1 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 2. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.

28-01-2021  ÚLOHA 1 JE UZAVŘENA
Zde je přehled diplomů vítězných týmů. Podrobnější informace naleznete na stránce Úloha 1. Pod tlačítkem HLASOVÁNÍ je nyní detailní tabulka výsledků hlasování. Všem týmům, které se Úlohy 1 zúčastnily, blahopřejeme k jejímu splnění.

27-12-2020   Do úlohy č.1 přišlo první video malého psa: Zuzana + Keri

17-12-2020   Do úlohy č.1 přišlo první video kategorie Medium: Petra + Felis

05-12-2020   Do úlohy č.1 přišlo první video kategorie High: Helmut + Flocke

31-10-2020   ÚLOHA 1 JE OTEVŘENA

27-09-2020   Slalomy: vítězný běh Aishy na závodech v Praze. Budete lepší?